Toote Unified Logging üleviimine serverivabale mudelile

Nimi
Kristiina Vaab
Kokkuvõte
Mobiiltelefonide ja Interneti kasutamine igapäevasteks tegevusteks kasvad päev-päevalt ja seetõttu otsivad veebipõhiseid rakendusi ja teenuseid arendavad ettevõtted lahendusi, kuidas nende tooted ja teenused oleksid miljonitele kasutajatele pidevalt kättesaadavad. Seetõttu on järjest enam kasvanud pilveteenuste kasutamine nii suurte kui väikeste ettevõtete poolt, kes veebipõhiseid rakendusi arendavad. Üha suurenev pilveteenuste nõudlus on viimastel aastatel kaasa toonud pilveteenuste kiire arengu, mille tulemusena on välja arenenud kolm peamist pilveressursi tarbimise mudelit: infrastruktuur kui teenus (IaaS), platvorm kui teenus (PaaS) and tarkvara kui teenus (SaaS). Nimetatud mudeleid kasutades saab klient valida, kui suures ulatuses vastutab pilveteenuse pakkuja infrastruktuuri ehitamise ja juhtimise eest. Pilveteenused on pidevas arengus ning IaaS-i, PaaS-i ja SaaS-i kõrval on viimasel ajal järjest enam tähelepanu ja kasutust saamas kontseptsioon “funktsioonid kui teenus (FaaS)”, kus arendatav rakendus põhineb ühel või mitmel funktsioonil, mille lõplik paigaldus toimub pilveteenuse pakkuja poolt. Funktsioonid kui teenus, mida sageli nimetatakse ka serverivabaks mudeliks, võimaldab ettevõtetel hoida kokku nii kulusid kui aega, kuna pilveteenuse pakkuja vastutab kõigi tarkvara arendamiseks vajalike ressursside haldamise eest ning arendusressursside jaotamine on automaatne. Erinevad uurimised on näidanud, et nö. serverivabale arhitektuurile üleminek võimaldab ettevõtetel kulusid infrastruktuurile vähendada kuni 70% ulatuses. Microsoft, üks suurimaid pilveteenuste pakkujaid turul, on ka oma korporatsioonisiseseid rakendusi ja teenuseid üha enam pilveteenustele üle viimas, kuna Microsofti pilveteenuste portfoolio Azure-i poolt pakutavad teenused on tõestanud kõrget konkurentsivõimet. Käesoleva magistritöö eesmärk on analüüsida, mis on pilveteenuste olemus, millised on pilveteenuste eelised ja puudused ning turul pakutavad teenused. Töö empiiriline osa keskendub Microsoftis sisemiseks kasutamiseks mõeldud tööriista pilveteenustele üle viimise protsessi analüüsile ja selle mõju hindamisele.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Meelis Roos
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF