Tegutsejate mudel Asjade Interneti hajusate rakenduste loomiseks servavõrgus Akka abil

Nimi
Freddy Marcelo Surriabre Dick
Kokkuvõte
Lähiaastatel oodatava Asjade Interneti seadmete hulga kasvuga kerkivad esile uued väljakutsed arvestades seadmete toodetud suuri andmemahtusid ja andmete efektiivse töötlemise vajadust. Pilve-põhised arhitektuurid, mis toetuvad kaugel asuvaile pilveserveritele andmete töötluseks, ei täida uue, dünaamilise Asjade Interneti vajadusi, kus mitmed seadmed peavad pidevalt üksteisega suhtlema ja reaalajaandmetöötlust teostama. Servaarvutuse mudel liigutab arvutused pilvest võrgu serva, andmeallikate lähedale, vähendades nii latentsust ja läbilaskevõime vajadusi võrgu jaoks tervikuna.
Lisaks mängivad selles uues mudelis keskset rolli servaseadmed, hallates andmevoogude sisenemist ja väljumist ning varustades võrku arvutusliku võimekusega. Sealjuures on olemas võimalus jaotada arvutuslikku protsessi serva seadmete vahel laiali.
Selles detsentraliseeritud mudelis on vajadus uue paradigma järele, mis taoliste hajusstsenaariumitega toime tuleks. Tegutsejate mudel (inglise k. actor model), mille arvutuslikeks baasüksusteks on tegutsejad, vastab hajuskeskkonna vajadustele arvestades teiste seas konkurrentsuse, veataluvuse ja skaleeruvuse nõuetega. Ainsaks suhtlusmehhanismiks tegutsejate vahel selles mudelis on sõnumite edastus, võimaldades konkurentset ja paralleelset arvutamist ilma lukustus- või lõime- turvalisusmehhanismideta.
Akka tööriistakomplekt on tegutsejate mudeli implementsioon, mille platvorm pakub mooduleid ja teeke konkurrentsete ja hajusate rakenduste ehitamiseks. Käesolevas lõputöös kasutatakse Akka riistakomplekti rakendute arendamiseks servale, kasutades tegutsejate mudeli põhimõtet. Kergeid konteinertehnoloogiad Dockeri näol kasutatakse rakenduse juurutamiseks seadmete hajusvõrku, mis esindab servaseadmeid. Viimaks esitletakse Asjade Interneti süsteemi arhitektuuri koos implementatsiooniga, põhinedes juhtmevaba sensorvõrgu stsenaariumil, et demonstreerida rakenduste loomise teostatavust servas pilve-põhise lahenduse asemel.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Satish Narayana Srirama
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF