Töökindla ja teisaldatava töövoo väljatöötamine molekulaarsete tunnustega seotud geneetiliste variantide tuvastamiseks mitmetest andmestikest

Nimi
Nurlan Kerimov
Kokkuvõte
Kvantitatiivse tunnuse lookusteks (quantitative trait locus, QTL) nimetatakse geneetilisi variante, millel on statistiline seos mõne molekulaarse tunnusega. QTL analüüs võimaldab paremini aru saada komplekshaiguseid ja tunnuseid mõjutavatest molekulaarsetest mehhanismidest. Tüüpiline QTL analüüs koosneb suurest hulgast sammudest, mille kõigi jaoks on olemas palju erinevaid tööriistu, kuid mida ei ole siiani kokku pandud ühte lihtsasti kasutatavasse, teisaldatavasse ning korratavasse töövoogu. Käesolevas töös loodud töövoog koosneb kolmest moodulist: huvipakkuva tunnuse kvantifitseerimine (i), andmete normaliseerimine ja kvaliteedikontroll (ii) ning QTL analüüs (iii). Kvantifitseerimise ja QTL analüüsi moodulite jaoks kasutasime Nextflow töövoo juhtimise süsteemi ning järgisime kõiki nf-core raamistiku parimaid praktikaid. Mõlemad töövoo moodulid on avatud lähekoodiga ning kasutavad tarkvarakonteinereid, mis võimaldab kasutajatel neid lihtsalt laiendada ning jooksutada erinevates arvutuskeskkondades. Kvaliteedikontrolli teostamiseks ning andmete normaliseerimiseks arendasime välja skripti, mis automaatselt arvutab välja erinevad kvaliteedimõõdikud ning esitab need kasutajale. Juhtprojekti raames viisime läbi geeniekspressiooni QTL analüüsi 15 andmestikus ja 40 erinevas bioloogilises kontekstis ning tuvastasime vähemalt ühe statistiliselt olulise QTLi enam kui 9000 geenile. Loodud töövoogude laialdasem kasutuselevõtt võimaldab muuta QTL analüüsi korratavamaks, teisaldatavamaks ning lihtsamini kasutatavaks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Kaur Alasoo
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF