Andmeteadlike deklaratiivsete mudelite ja sündmuste logide joondamine

Nimi
Clive Tinashe Mawoko
Kokkuvõte
Vastavusanalüüs on haru protsessikaevanduses, mis võimaldab analüütikutel saada aru, kas äriprotsesside sooritused järgivad mudeldatud käitumist. Protsesside mudelid võivad olla nii protseduurilised kui ka deklaratiivsed. Kui protseduurilised mudelid kirjeldavad ära täpsed võimalikud tegevused, siis deklaratiivsed mudelid kirjeldavad reeglid, mis peavad olema protsessi sooritusel olema järgitud. Äriprotsesside täitmiste hoiustamiseks kasutatakse sündmuste logisid. Vastavusanalüüsi meetodid kontrollivad erinevaid protsessi sooritusega seotud vaateid, milleks on juhtimisvoog, andmed ja ressursid. Meetodid, mis käsitlevad endas lisaks juhtimisvoole ka andmeid ning ressursse kutsutakse mitmevaatelisteks või andmeteadlikeks lähenemisteks. Mitmevaatelised meetodid annavad rohkem informatsiooni kõrvalekallete kohta võrreldes juhtimisvoogudel põhinevate meetoditega. Joondustel põhinevad vastavusanalüüsi meetodid on olnud edukad nii juhtimisvool põhinevate kui ka andmeteadlike lähenemiste puhul. On olemas mitmeid joondamisel põhinevaid andmeteadlikke lähenemisi protseduuriliste mudelite jaoks, kuid deklaratiivsete mudelite jaoks need puuduvad.

Antud töös on kohandatud olemasolev meetod, mis võimaldab sooritada vastavusanalüüsi andmeteadlike protseduuriliste mudelite puhul, kasutades logide joondustel põhinevat meetodit, võimaldamaks kasutamist ka deklaratiivsetel mudelitel. Deklaratiivsetel mudelitel rakendatav meetod implementeeriti moodulina protsessikaeve keskkonna ProM jaoks ja hinnati implementatsiooni kasutades erinevaid sündmuste logisid.

Märksõnad: Protsessikaevandus, Deklaratiivsed protsessimudelid, Andmeteadlik vastavusanalüüs, Joondamine
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Fabrizio M. Maggi
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF