Edasijõudnud meetodid äriprotsesside hälbe kaevandamiseks

Nimi
Joonas Puura
Kokkuvõte
Äriprotsessi hälve on nähtus, kus alamhulk äriprotsessi täitmistest erinevad soovitud või ettenähtud tulemusest, kas positiivses või negatiivses mõttes. Äriprotsesside hälbega täitmised sisaldavad endas täitmisi, mis ei vasta ettekirjutatud reeglitele või täitmised, mis on jäävad alla või ületavad tulemuslikkuse eesmärke. Hälbekaevandus tegeleb hälbe põhjuste otsimisega, analüüsides selleks äriprotsesside sündmuste logisid.
Antud töös lähenetakse protsessihälvete põhjuste otsimise ülesandele, esmalt kasutades järjestikkudel põhinevaid või deklaratiivseid mustreid ning nende kombinatsiooni. Hälbekaevandusest saadud põhjendusi saab parendada, kasutades sündmustes ja sündmusjälgede atribuutides sisalduvaid andmelaste. Andmelastidest konstrueeritakse uued tunnused nii otsekoheselt atribuute ekstraheerides ja agregeerides kui ka andmeteadlike deklaratiivseid piiranguid kasutades. Hälbeid iseloomustavad põhjendused ekstraheeritakse kasutades kaudset ja otsest meetodit reeglite induktsiooniks. Kasutades sünteetilisi ja reaalseid logisid, hinnatakse erinevaid tunnuseid ja tulemuseks saadud otsustusreegleid nii nende võimekuses täpselt eristada hälbega ja hälbeta protsesside täitmiseid kui ka kasutajatele antud lõpptulemustes.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Fabrizio Maria Maggi, Chiara Di Francescomarino and Chiara Ghidini
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF