Teksti stiiliülekanne ühekeelse masintõlke abil

Nimi
Elizaveta Korotkova
Kokkuvõte
Teksti stiiliülekande ülesanne on muuta teksti stiilseid omadusi, säilitades samal ajal selle tähenduse ja soravuse. Seda saab vaadata järjendite teisenduse ülesandena, kuid otseselt märgendatud paralleelandmete nappus muudab selle enamiku juhtumite jaoks võimatuks. Käesolevas töös me kirjeldame stiiliülekande lähenemist, mis põhineb zero-shot masintõlke ideel. Meie pakutud mudel sooritab stiiliülekande neuromasintõlke abil, ilma nõudmata paralleelseid stiili-kohandatud tekste, toetudes hoopis regulaarse keele paralleelsetele andmetele. Meetodit saab rakendada mitmele keelele ühes ja samas treenitud mudelis. Meie kirjeldame pakutud metodoloogiat, oma katseid sellega ning esitame põhjaliku automaatse ja käsitsi teostatava hindamise, kus võrdleme seda juhendatud masinõppe põhise baasmudeliga. Me näitame, et meie mudeli tulemuste hinnangud ületavad juhendatud baaslähenemist mitmes aspektis vastavalt inimeste arvamustele ning on usaldusväärsed mitme stiiliülekande aspekti suhtes.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Mark Fišel
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF