Üksuste sidumine teemade modelleerimise abil Apache Sparkis

Nimi
Olha Kaminska
Kokkuvõte
Loomuliku keele töötluse üks harusid tegeleb üksuste sidumisega, eesmärgiga võimaldada selgitada sõna tõelist tähendust kindla teksti kontekstis. Erinevates kontekstides võib samal terminil olla mitu tähendust, millest tuleneb ka valdkonna olulisus. Üksuste sidumist rakendatakse aktiivselt äriprobleemide lahendamisel. Üks levinumaid probleeme on sarnaseid tooteid arendavate ettevõtete tuvastamine, mis võimaldaks uurida konkurentsile rajatud turgu. Antud töös käsitletud tooted tähistavad üksuseid ning eesmärgiks on ühendada erinevate ettevõttete valikust pärinevad tooted, mis on omavahel kas samad või sarnased.
Siinses uurimuses eri ettevõtetest pärinevate sarnaste toodete sidumine toimus nende tekstiliste kirjelduste põhjal. Saadud tulemustes iga ettevõte seoti vähemalt ühe teise ettevõttega sarnaste toodete põhjal.
Võimaldamaks kirjeldada sarnaseid tooteid, kasutati nelja erinevat teemade modelleerimise võtet, et klasterdada vastavate toodete tekstilised kirjeldused. Saadud klastrite põhjal ehitati Apache Sparki keskkonnas seotud graafid ning viidi läbi manuaalne testimine ja statistiliste mõõdikute võrdlemine. Juhendamata masinõppe mudelil (LDA) põhinev graaf näitas parimaid tulemusi.
Saavutatud täpsus näitab, et teemade modelleerimise võtteid saab kasutada üksuste sidumiseks ning need võimaldavad jõuda praktiliste tulemusteni.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Pelle Jakovits, Peep Küngas
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF