Jälgimisteenus tarkvaravigadele: juhtumianalüüs Playtech Tallinna Live Unit’is

Nimi
Liis Suuressaar
Kokkuvõte
Antud magistritöö uurib tarkvaravigade jälgimist juhtumianalüüsi näol, mis viidi läbi Playtechis. Tarkvaravead selle magistritöö keskmes on vead, mille tagajärjel panused luhtuvad. Luhtunud panus on situatsioon mängus kui mängija panus lükatakse serveri poolt tagasi. Luhtunud panustega kaotab aga Playtech otseselt sissetulekus. Seega on oluline, et tarkvaravead avastatakse ja lahendatakse võimalikult vara. Antud juhtumianalüüs üritab parendada tarkvaravigade avastamist pakkudes välja võimaluse efektiivsemaks raporteerimiseks. Välja pakutud võimalus antud juhtumianalüüsis on poolautomaatne jälgimisteenus. Jälgimisteenus võimaldab perioodiliselt väljastada raporteid, mis edastatakse otse Playtechi meeskondadele. Meeskonnad saavad raportite põhjal ülevaate esinenud tarkvaravigadest, need prioritiseerida ja vastavalt prioriteetidele parandada. Võrreldes varasema raporteerimisega pakub jälgimisteenus kolme põhilist eelist. Esmalt aitab jälgimisteenus avastada rohkem tarkvaravigasid. Jälgimisteenus kaasab raporti tegemisse kõik luhtunud panused, mis juhtusid eelmise release’i ajal. See aitab avastada suurema hulga potentsiaalselt olulisi tarkvaravigu. Teiseks annab jälgimisteenus üldise ülevaate tarkvara-release’ist. Jälgimisteenust saab tänu sellele kasutada tarkvara-release’ide kvaliteedi hindamiseks. Kolmandaks võimaldab jälgimisteenus motiveerida kasiinosid integratsiooniprobleemidega tegelemisel. Nimelt esineb tarkvaravigasid, mille parandamine sõltub kasiinodest. Ilma korraliku ülevaateta ei ole aga kasiinod tihti motiveeritud tegelema integratsiooniga seotud tarkvaravigadega pidades neid tegelikkusest vähemolulisemaks. Jälgimisteenus võimaldab pakkuda ülevaadet tarkvaravigadest, mille abil on võimalik kasiinosid motiveerida nendega tegelema.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Dietmar Alfred Paul Kurt Pfahl, PhD
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF