Äriintsidentide klassifitseerimine ja prognoosimine kasutades süvaõpet anomaaliatuvastusel

Nimi
Samreen Mahak Hassan
Kokkuvõte
Tarkvarasüsteemid omavad tänapäeva äriettevõtetes elutähtsaid funktsioone ja nad on tihti ka äritegevuseks primaarse tähtsusega. Taolised süsteemid võivad koosneda väga suurest hulgast komponentidest, mis on arendatud erinevate meeskondade või ettevõtete poolt ning enamasti ka kasutades erinevaid tehnoloogiaid. Keerukate süsteemide korral võivad olla vead nii rakendustes kui ka võrgus.
Probleemid võivad ilmneda konfigureerimisel, mis võib põhjustada ootamatuid pöördeid ärivoos, samuti võivad versiooniuuendused tekitada kooskõlaprobleeme. See kõik võib põhjustada ärile maine- ja finantsilist kahju. Seetõttu on ärile vajalikud proaktiivsed sammud, et tulla toime äriintsidentidega enne nende ebasoodsat mõju teistele komponentidele. See toob kaasa vajaduse analüütilise platvormi järele, kus oleks võimalik eristada süsteemi normaalset käitumist anomaalsest meetrika alusel.
Playtech plc kasutab taoliseks automaatseks tuvastamiseks ja häirete tõstatamiseks tüüpilist anomaaliate tuvastamise lähenemist: reeglitel põhinevat tuvastamist. Playtech plc, tarkvarasüsteemides jälgitakse tuhandeid meetrikuid, alustades infrastruktuuri ja süsteemitarkvara ning lõpetades rakenduste ja ärimeetrikutega. Samas on tarkvara paigaldatud ja opereerib rohkem kui 40-s asukohas, igas neist erinevate lõppkasutajate ning ärimudelitest tulenevate erinevustega. Lisaks sellele, on tarkvara pidevas muutumises, nädalaste arendustsüklite tulemustena uuendatakse igal teisel nädalal komponente üle kõigi asukohtade ja paigalduste. Reeglitel põhinev lähenemine on piisavalt efektiivne tuvastamise kiiruse ja täpsuse osas, kuid nõuab palju inimressursse reeglite haldamise ja täppisseadistamise tõttu sellises muutuvas keskkonnas. Seetõttu nähti vajadust leida lahendus mis suutaks automaatselt kohaneda muutuvas keskkonnas ning erinevates tarkvara seadistustes ilma inimese pideva sekkumiseta.
Antud töö eesmärk ongi masinõppel põhineva mudeli väljatöötamine ja treenimine, mis tuvastaks ja kategoriseeriks taolisi intsidente. Töö kirjeldab detailselt, kuidas kasutatakse anomaaliate tuvastamise ja süvaõppe tehnikaid täiendamaks olemasolevat lahendust intsidentide tuvastamisel ja klassifitseerimisel.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Aleksandr Tavgen, Martin Kiilo and Raimundas Matulevičius
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF