arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Maksekanali turvariskide võrdlev analüüs põhinedes IT infrastruktuurile ja pilve infrastruktuurile
Nimi Pubudini Gayanjalie Dissanayake
Kokkuvõte Infrastruktuuri lahendused viiakse pilve tänu paremale juhtimisvõimekusele, seadmete tehnilisele arengule ning pilve lahenduste paindlikkusele ja kuluefektiivsetele võimalustele. Seetõttu muutub ettevõtte arhitektuur, kui süsteemid viiakse uude infrastruktuuri. Selliste muutuste tõttu võivad turvariskid suureneda või väheneda, avalduda uued riskid või suudetakse kõrvaldada mõned olemasolevad riskid. Ainult äriprotsesside modelleerimisele tugineva riskianalüüsi puhul, kus tuvastatakse ettevõtte varade väärtus, puudub IT-infrastruktuuri ja äriprotsesside omavahelise seose esindamine. Seega võib riskianalüüsis teatud infosüsteemi (IS) varasid hoopis eirata. Kahe infrastruktuuri turvariskide analüüsimisel tuleb arvestada ettevõtte arhitektuurilisi erinevusi, sest identifitseerimata IS varad võivad olla haavatavad ja kujutada ohtu käsitletavale organisatsioonile.
Käesolevas töös tuvastatakse arhitektuuri modelleerimise kaudu varad, mis on vajalikud riskianalüüsi tegemiseks. Koostatud mudelid näitavad erinevusi, mis on seotud IS varadega organisatsiooni sisemise infrastruktuuri ja pilves vahel. Organisatsiooni arhitektuurist tulenevate IS varadega seotud turvariskide kindlaksmääramisel kasutatakse STRIDE taksonoomia põhist ohu modelleerimist.
Selles uurimistöös esitletakse protseduuri, mis aitab organisatsioonidel tuvastada kahe infrastruktuuri IS varade muutusi ja mõista turvariskide erinevusi. Käesolevas uurimistöös kasutatud arhitektuuri modelleerimine illustreerib IS varade erinevusi ja näitab, kuidas äriprotsesse saab kaardistada tehnoloogia komponentidega. Seejärel võimaldab ohu modelleerimine struktuurselt määrata süsteemi ohtusid. Vastavad turvariskid kategoriseeritakse põhinedes uue infrastruktuuri olemasolule. Riskidega seotud muutused toovad esile ettevõtte sisemise infrastruktuuri ja pilve infrastruktuuri vahe. Selline lähenemisviis on kinnitatud ekspertide poolt. Käesolev uurimistöö põhineb juhtumiuuringul, mis käsitleb Põhja-Euroopas kasutatavat maksekanali süsteemi.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Küberkaitse
Juhendaja(d) Hayretdin Bahsi PhD and Raimundas Matulevičius PhD
Kaitsmise aasta 2019
PDF