Automaatne punktipilvede märgendamine kasutades piltide semantilist segmentatsiooni

Nimi
Markus Loide
Kokkuvõte
Isesõitvaid autosid loetakse tehisintellekti järgmiseks suureks saavutuseks. Need kasutavad mitmesuguseid sensoreid, nt kaamera ja LiDAR, et koguda infot ümbritseva maailma kohta. LiDAR salvestab andmed punktipilvena, milles iga punkt on esitatud kolmemõõtmeliste koordinaatidega. Uusimad sügavad närvivõrgud suudavad käsitleda punktipilve algsel kujul, kuid märgendatud andmete kogumine treeningprotsessi jaoks on keeruline ning kulukas. Käesoleva töö eesmärk on kasutada semantiliselt segmenteeritud pilte 3D punktipilve märgendamiseks, võimaldades seeläbi koguda eelmainitud mudelite treenimiseks märgendatud andmeid odavamalt. Lisaks hindame olemasolevate semantilise segmenteerimise mudelite kasutamist suure koguse punktipilvede märgendamiseks automaatselt. Meetodi testimiseks kasutame KITTI andmestikku, sest see sisaldab nii kaamera kui ka LiDARi andmeid iga stseeni jaoks. Kaamera piltide pikseltasemel märgendamiseks kasutame DeepLabv3+ semantilise segmentatsiooni mudelit. Saadud märgendused projitseeritakse seejärel 3D punktipilvele, mille pealt treenitakse PointNet++ mudel. Viimane on seejärel võimeline punktipilvi segmenteerima ilma lisainfota.
Eksperimentide tulemused näitavad, et PointNet++ suudab projitseeritud märgendustest võrdlemisi hästi õppida. Tulemuste võrdlused objektide teadaolevate asukohtadega on paljulubavad, saavutades kõrge täpsuse jalakäijate tuvastamisel ning keskmise täpsuse autode tuvastamisel.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Tambet Matiisen
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF