Äriprotsesside modelleerimine on plokiahela ökosüsteem (BPMN)

Nimi
Mariia Markovska
Kokkuvõte
Plokiahela tehnoloogiat on järjest enam vaadeldud kui paljutõotavat tehnoloogiat äriprotsesside muutmiseks. Selle potentsiaal on äratanud paljude ettevõtete tähelepanu uurimaks, kuidas plokiahel saab ettevõtetele kasuks olla. Sellist kasu saab siiski saavutada ainult äriprotsesse uuendades, mitte lihtsalt olemasolevat tehnoloogiat asendades. Protsessimudelid mängivad olulist rolli äriprotsesside uuendamisel, kuna nad analüüsivad neid protsesse ja vajadusel kujundavad ümber. Selles lõputöös uuritakse, kuidas plokiahelale orienteeritud protsesse saab modelleerida BPMN tegevuskeskse modelleerimise paradigma abil. Selle saavutamiseks viiakse läbi uurimistöö mittetulundusühingute auditeerimisprotsesside ümberkujundamise kohta. Äriprotsesse modelleeritakse praeguses vormis ja kujundatakse BPMN abil ümber. Lõputöös uuritakse BPMN sobivust, võttes arvesse harjumuspäraselt esinevaid plokiahela spetsiifilisi mustreid. Lõputöö näitab, et plokiahelale orienteeritud protsesse saab BPMN-iga piisavalt modelleerida. Siiski, BPMN-il puuduvad teatud elemendid, mis võiksid täpsemini kajastada korduma kippuvaid mustreid.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine
Juhendaja(d)
Fredrik Payman Milani, Luciano García-Bañuelos
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF