Rakendus psühholoogiliste katsete läbiviimiseks virtuaalreaalsuses

Nimi
Renee Kroon
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö eesmärk on luua rakendus, mis võimaldab viia läbi psühholoogilisi katseid virtuaalreaalsuses või esimeses-isikus perspektiivis tavalistel arvutimonitoridel. Loodud rakenduse inspiratsiooniks on Psychlab. Rakendus võimaldab teha katseid inimeste ja tehisintellektiga varasemast sarnasemas katsetuskeskkonnas, ning võrrelda inim-katseisikuid virtuaalreaalsuses ja ilma virtuaalreaalsuseta timgimustes. Rakendus on loodud kasutades Unity mängumootorit ja sisaldab nelja klassikalist psühholoogia eksperimenti. Bakalaureusetöö annab ülevaate sellest, kuidas rakendus töötab ning taustainfot sarnaste programmide ja implementeeritud katsete kohta. Rakenduse kasutatavuse valideerimiseks on tehtud prooviuuring. Arutatakse võimalikke edasiarendusvõimalusi, näiteks loodud rakendusele masinõppe toe lisamine.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Jaan Aru, Madis Vasser
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF