Keerukuse sisse protsesside mudelite korrigeerimine segmenteerimise teel

Nimi
Yevhen Dorodnikov
Kokkuvõte
Iga eduka organisatsiooni alus on äriprotsesside õige haldamine, sest see võimaldab parimal viisil säilitada organisatsiooni tootmisprotsesse ja kasutatavaid ressursse. Paljusid tootmise käigus esile kerkinud märkimisväärseid probleeme saab analüüsida protsessikaeve võtete ja organisatsiooni töötamise ajal tehtud ülesannete sündmustelogide abil. Üks levinud viise seda teha on luua protsessimudelid olemasolevate toimingute uurimiseks ja hinnata organisatsiooni protsesse eesmärgiga neid muuta. Protsessikaeve võtete arendamise ja laiendamise käigus kerkis esile palju meetodeid ja vahendeid, mis aitavad sellist ülesannet lahendada. Enamik olemasolevaid vahendeid, mida kasutatakse tegelike sündmustelogide puhul, tekitavad aga „spageti“-mudeleid, millest on selgitusteta keeruline aru saada. Töös käsitleme probleemi, filtreerides ja sorteerides logisid enne kaevet ning muutes mudeli komplekssust. Sellega saame protsessimudelid, mida mõõdame ja uuendame soovitud komplekssuse saavutamiseks. Tulemuseks on vahend, mis loob lihtsaid ja mõistetavaid protsessimudeleid, mida kasutaja saab soovi kohaselt valida.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Fabrizio Maria Maggi, Fredrik Payman Milani
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF Lisad