Plokiahelapõhise hääletamise ökosüsteemi kontseptsiooni loomine Eestis

Nimi
Rahul Puniani
Kokkuvõte
Demokraatia on iidsete kreeklaste poolt välja töötatud mõiste, mille tähendus on "inimeste valitsemine". Maailm on arenenud sellest ajast kaugele edasi – impeeriumidest kuningriikideni ning lõpuks jõudnud demokraatiani nagu me seda tänapäeval teame. Praegustes demokraatlikes riikides põhineb rahva poolne juhtimine perioodilistel valimistel, mis viiakse läbi otsese või kaudse hääletamise teel. Hääletamisviisid on olnud kuni 20. sajandini ühtsed, kasutades hääletamissedeleid ja füüsilist loendamist. Tehnoloogia ja tehnika on sellest ajast alates olukorda muutnud, juurutades elektroonilised hääletamismasinad, näiteks Indias, ja elektroonilised hääletamisvõimalused Interneti kaudu, nagu näiteks Eestis, mida kasutatakse järjepidevalt. Kuid kõige selle juures jääb midagi ikkagi lahendamata. Peale kandidaatide või valitsuse valimist võivad ja saavad nad oma kohustusi ja ülesandeid täita ebapiisava korrektsuse, vähese või puuduva vastutuse ning järelevalveta. Isegi pärast valimisi võib valitsus olla oma kodanike seas ebapopulaarne, kuid enne järgmisi valimisi ei ole kodanikel võimalust midagi muuta. See väitekiri aitab selle lünga täita värskelt kasutusele võetud plokiahela ja hajusraamatu tehnoloogia kasutamisega ning ka äsja väljatöötatud uuenduslike kontseptsioonide abil.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine
Juhendaja(d)
Fredrik Milani and Mihkel Solvak
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF