arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Võltsitud PDF dokumentide tuvastamise võimalused
Nimi Indrek Purga
Kokkuvõte Magistritöö eesmärgiks oli luua tarkvaralahendus võltsitud PDF dokumentide tuvastamiseks. Rakendus on välja töötatud suurte failihulkade analüüsiks ning iga faili osas kuvatakse hinnang selle autentsuse kohta. Valminud rakendus võimaldab tuvastada PDF faili järk-järgulise muutmise ning kasutajale genereeritakse faili kõik eelmised vaheversioonid.
Rakenduses on välja töötatud meetodid fiktiivsete dokumentide tuvastamiseks ning PDF failidest piltide, teksti ja varjatud vahekihtide eraldamiseks. Rakendus on kergelt laiendatav teistele failiformaatidele ning lisatud on algoritm võimalike manipuleeritud pildifailide tuvastamiseks. Rakenduse loomiseks kasutati programmeerimiskeelt Java.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d) Kristjan Krips
Kaitsmise aasta 2019
PDF