Masinõppe abil kulda ja hõbedat kaevandades: tühistatud tellimuste ennustamine Tavexi e-poes Norras

Nimi
Liisa Kallas
Kokkuvõte
Laialdase internetikasutuse tõttu on tekkinud palju erinevaid veebikeskkondi. Nende hulka kuuluvad ka e-poed. Paljud traditsioonilised ärid, nagu väärismetalle müüvad ettevõtted, on lisaks olemasolevatele esindustele loonud enda toodete müümiseks ka veebipoed. Ühest küljest võimaldavad need klientidel mugavamalt ostelda, teisalt pakuvad ka ärile võimaluse jõuda suurema hulga potentsiaalsete ostjateni. Ometi on see toonud firmadele ka uusi väljakutseid, näites kuidas panna üha rohkem veebilehe külastajaid ostu tegema. Paljude varasemate uurimuste eesmärk ongi olnud ennustada, kes veebilehe kasutajatest enda külastuse käigus tellimuse teevad ja mis faktorid seda otsust mõjutavad. Varasemates uurimustes on aga vähe käsitletud probleemi, mis tekib juba esitatud veebitellimuste tühistamisest. Tühistatud tellimused, ms tulenevad nende maksmata jätmisest, on probleem muuhulgas väärismetalle müüva ettevõtte Tavexi e-poes Norras. Käesolevas töös kasutatakse kolme masinõppe algoritmi – logistilist regressiooni, juhumetsa ja tugivektormasinat –, et ennustada millised Tavexi veebipoes tehtud tellimused makstakse ja millised tühistatakse. Parim saavutatud mudel suutis tuvastada 68% kõikidest maksmata jäetud tellimustest. Töötulemused näitavad, et masinõppel on selles valdkonnas ja seda tüüpi tellimuste tuvastamiseks suur potentsiaal.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Rajesh Sharma
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF