Rakenduse elutsükli haldamise parandamine: Swedbank’i juhtumiuuring

Nimi
Margarit Shmavonyan
Kokkuvõte
Antud töö annab üldise ülevaate rakenduse elutsükli haldamisest (Application Lifecycle Management, ALM). ALM on iteratiivne tsükkel, mida kasutatakse rakenduste haldamiseks. Esitatakse ning kirjeldatakse detailselt ALM’i mõiste, elutsükli haldamise tähtsust ja ALM lahenduse kolme aspekti. Viiakse läbi juhtumiuuring ALM’i vaatlemiseks Swedbank’i vaatepunktist. Juhtumiuuringu eesmärgiks on tuvastada riskid ja probleemid, millega puutub Swedbank kokku ALM protsessides ja välja pakkuda lahendused nendele. Uuring näitas vajadust uue meetodi integratsiooni järgi, mis aitab Swedbank’i rakenduste informatsiooni hallata. Tulemusena soovitatakse uut lähenemisviisi ja antakse selle detailne kirjeldus.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Fredrik Payman Milani, Margus Melsas
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF