Juhtumiuuring: ärianalüüs ERP juurutamise ja kohandamise projektides.

Nimi
Taavi Silm
Kokkuvõte
Töös uuritakse äraanalüüsi osakaalu erinevate juurutusmeetodite puhul ning äraanalüüsi mõju projekti tulemusele. Teoreetilises osas antakse ülevaade ärianalüüsist ning ERP-st üldiselt. Empiirilsies osas kirjeldadatakse ning analüüsitakse andmekomplekti ja leitakse vastused uurimuse eesmärgiks seatud küsimustele.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Fredrik Payman Milani
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF