arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Kasutaja identiteedi integreerimine Ethereum Nutika Lepingu Rahakotiga
Nimi Aleksandr Tsõganov
Kokkuvõte Esimene suurem rakendusplokiahela tehnoloogias oli krüptovaluuta ja selle vahendamine, praeguseks on aga plokiahela tehnoloogia leidnud kasutust paljudes teistes tööstusvaldkondades nagu energeetika, põllumajandus, tootmine jt. Algne idee, mis hõlmas varade saatmist ühelt anonüümselt kontolt teisele, vajab uuendusi lähtuvalt uute valdkondade vajadustest. Mittefinantssektorites võib vara määratlus olla erinev ning suhtumine kasutajate anonüümsusesse samuti s.t, et kasutaja ja tema rahakott muutuvad sellisel juhul avalikumaks.
Peamine probleem seisneb kasutaja anonüümsuses ja varade saatmise üle kontrolli puudumises. Antud lõputöös me ühendame kasutaja identiteedi tema plokiahela rahakotiga selleks, et lubada varade saatmist alles peale digitaalset signeerimist kinnitaja ja kasutaja enda poolt. Lõputöö käigus analüüsitakse Ethereum plokiahela põhimõtteid, erinevaid plokiahela rahakoti kaitselahendusi ja riigi poolt väljastatud identiteedil baseeruvad e-identimise teenuseid. Lõputöö tulemusena esitatakse identiteedi põhise rahakoti ja detsentraliseeritud rakenduse integreerimise spetsifikatsiooni. Töö tulemuse valideerimiseks on kasutatud prototüüpi detsentraliseeritud rakendusest ja plokiahela nutilepingust.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Orlenys López Pintado, Aivo Kalu, Kristjan Kuhi
Kaitsmise aasta 2019
PDF