Magasini ja järjekorra õpetamine ülikoolikursustel

Nimi
Agu-Art Annuk
Kokkuvõte
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida lähemalt magasini ja järjekorra andmestruktuuri õpetamist ülikoolikursustel ja selgitada välja, millised on neis esinevad tugevused ning kitsaskohad. Keskendutakse sellele, milliste kasutusnäidete ja ülesannete põhjal neid andmestruktuure õpetatakse ning kas nendest piisab magasini ja järjekorra olulisuse selgitamiseks. Lisaks uuritakse, kas tudengitel on võimalik omandada magasini ja järjekorra kohta kõik vajaminevad teoreetilised teadmised.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Ahti Peder
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF