Ülesannete soovitamine tarkvaraarendajatele masinõppe abil

Nimi
Abel Mesfin Cherinet
Kokkuvõte
Tarkvarasüsteemide arendust viiakse tihti läbi iteratiivse protsessina ning erinevad tööüleasnded tekkivad siis kui leitakse defekte või tekib vajadus uue funktsionaalsuse järele. Need ülesanded salvestatakse probleemihalduse süsteemi, kust arendajad saavad sisendit oma tööle. Ülesannete jaotamine arendajatele võib toimude mitmel eri viisil. Üks populaarsemaid lähenemisi näeb ette, et arendajad valivad ise ülesandeid, mis neid huvitavad. Suurtes projektides võib see aga muutuda keeruliseks: ülesannete suure arvu tõttu on arendajatel raske aegsasti valida omale huvitav tööülesanne. Selle probleemi leevendamiseks esitatakse antud töös masinõppel põhinev soovitussüsteem, mis on võimeline probleemihalduse süsteemi ajaloost õppima milliseid ülesandeid on iga arendaja eelnevalt täitnud ja selle põhjal soovitada neile uusi ülesandeid. Süsteemi arendamiseks koguti 6 erinevast avatud lähtekoodiga projektist ülesandeid, kasutati erinevaid masinõppe meetodeid ja võrreldi tulemusi, et leida sobivaim. Soovitussüsteemi jõudluse hindamiseks kasutati täpsuse (precision), saagise (recall), f1-skoori (f1-score) ja keskmise täpsuse (mean average precision) mõõdikuid. Tulemused näitavad, et 100 tööülesande kirjelduse põhjal 10 igale arendajale sobivaima soovitamise puhul võib saavutada saagise 52.9% ja 96% vahel, mis on 6 kuni 9.5 korda parem 10 juhusliku töökirjelduse valimisest. Sarnased parandused saavutati ka teistes mõõdikutes.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Ezequiel Scott
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF