Singala keele NLP tööriistade hindamine ja närvivõrgul põhinevad PoS sildistajad (ühestajad).

Nimi
Jayasinghe Arachchilage Sriyal Himesh Jayasinghe
Kokkuvõte
PoS sildistamine on fundamentaalne probleem, NLP domeenis ja PoS sildistajaid (ühestajaid) kasutatakse selle väljakutse lahendamiseks. Kuigi reeglipõhist, tõenäosuslikku või süvaõppe lähenemisviisi saab kasutada, PoS sildistaja (ühestaja) väljatöötamiseks, aga süvaõppel põhinevad PoS sildistajad (ühestajad) on paremaid tulemusi näidanud. Kõik senimaani läbi viidud singala keele PoS sildistamise uuringud, on läbi viidud kasutades reeglipõhist ja tõenäosuslikku meetodit. See uurimistöö keskendub süvaõppel põhinevate PoS sildistamise (ühendamise) arendamisele ja hindamisele, kasutades singala keele jaoks LSTM võrku. Selle uurimistöö käigus koolitasime viite (5) süvaõppele tuginevat PoS sildistamise (ühendamise) mudelit, kahel erineval andmekogumil ja hindasime nende mudelite tulemusi. Hindamistulemused on näidanud, et süvaõppel põhinevaid PoS sildistajaid (ühestajaid), saab singala keele jaoks kasutada ja nende jõudlus on parem, kui olemasolevad reeglipõhised või tõenäosuslikud PoS sildistajad (ühestajad).
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Kairit Sirts
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF