Ääreanalüütika ressursikasutuse uuring kõne tekstiks muundamise näitel Android seadmes

Nimi
Bilal Abdullah
Kokkuvõte
Igal aastal võetakse kasutusee miljardeid uusi nutikaid seadmeid. Osad neist on klassikalised eraldiseisvad seadmed, kuid enamik on ühendatud internetti või integreeritud nutiseadmete, autode ja muude tarkade masinate sisse peitu. Enamik seadmeid on ühendatud lokaalsete juhtseadmetega ja läbi juhtseadmete internetiga. Andmete hulk mida andurid igal aastal toodavad kasvab pidevalt ja võib lähiajal tekitada võrguühendustes ummikuid. Klassikaline isoleeritud tark-andur ja kesksesse pilve andmete saatmine ei ole enam alati parim lahendus seega viimastel aastatel kogub populaarsust lokaalne anduri andmete töötlus enne kesksesse pilve andmete saatmist. Samas enamik seadmete riistvara jõudlus on piiratud ja sega tuleb hoolsalt jälgida töötlemiseks vajalike ressursside olemasolu või kasutust. Töös uuritakse kolme kõne tekstiks muundamise lahendust ja iga lahenduse mälu, protsessori, võrgu ja energia kasutust. Testimiseks kasutatakse Sphinx ja Google kõnetuvastuse teeke. Magistritöö tulemusena näidatakse, et Android seadmes on võimalik edukalt taustal teha aktiivset kõnetuvastust ja suurim ressursikasutus on umbes 5\\% akut tunnis.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Alo Peets
Kaitsmise aasta
2019
 
PDF