Reeglikaeve kasutamine automaatseks testi oraakli genereerimiseks

Nimi
Anastasiia Shalygina
Kokkuvõte
Tarkvara testimine on elementaarne osa, kuid samas ka üks kulukamaid ja aeganõudvamaid osasid tarkvaraarenduse protsessist. Mehhanismi testitava süsteemi korrektse väljundi leidmiseks ette antud testjuhu jaoks nimetatakse testi oraakliks. Testi oraakli automatiseerimise probleem on teadaolev kitsaskoht tarkvara testimise protsessis. See kirjeldab keerukat ülesannet eristamaks testitava süsteemi korrektset väljundit ebakorrektsest väljundist, millel ei ole universaalset lahendust mis toimiks kõikide süsteemide korral. Üks artefakt, mida saab kasutada testi oraakli tuletamiseks on testitava süsteemi eelnev versioon. Selliseid oraakleid saab kasutada uute versioonide valideerimiseks, näiteks kui uues versioonis on tehtud parandavaid korrektuure.
Antud töös arendame me välja metoodika testi oraaklite genereerimiseks kasutades testitava süsteemi sisemise oleku andmeid, mis on saadud teste jooksutades. Me tuletame testi oraakleid, mis on esitatud reeglite kujul, kasutades assotsiatsioonireeglite leidmise meetodit. Antud oraakli eesmärk on valideerida uusi või muudetud testitava süsteemi versioone. Me testime oma meetodit rakendades seda Stack klassil, mis kuulub kohandatud Java kollektsiooni klasside hulka ja arutame mida õppisime eksperimendist antud testitava klassiga. Meil õnnestus demonstreerida oma meetodi teostatavust. Siiski on antud meetodil mitmed nõrgad küljed, mis piiravad selle võimekust oraakleid genereerida. Samuti toome välja antud uurimustöö piirangud. Põhitulemusena arendasime uue meetodi ja eksperimentaalse ülesehituse oraaklite genereerimiseks kasutades testitava süsteemi sisemisi olekuid. Kasutades antud meetodit õnnestus meil tuletada osaline testi oraakel Stack klassi jaoks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Dietmar Pfahl, Rudolf Ramler
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF