Valikkursuse „Linux ja Raspberry Pi” loomine ja pilootimine

Nimi
Magnar Vares
Kokkuvõte
Erinevate operatsioonisüsteemide käsitlemine on oluline oskus tehnoloogia valdkonnas. Selle bakalaureusetöö raames valmis valikkursus gümnaasiumiastmele, mis käsitleb Linuxi operatsioonisüsteemi distributsiooni Ubuntu näitel ja Raspberry Pi kasutamist. Kursuse maht on 32 õppetundi. Valminud valikkursus keskendub teoreetiliste teadmiste praktilisele rakendamisele. Bakalaureusetöös kirjeldatakse materjalide loomise protsessi, kursuse pilootimist Eesti gümnaasiumis ning pilootimise käigus kogutud eneseanalüüsi tulemusi.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Alo Peets, Eno Tõnisson
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF