Kasutajakogemuse disaini valikkursus gümnaasiumile

Nimi
Karolin Stimmer
Kokkuvõte
Informaatika õpetamine üldhariduskoolides on muutumas järjest populaarsemaks, kuid suur osa sellest on robootika ja programmerimise kursused. Paljud õpilased arvavad, et informaatika tähendab programmeerimist ning ei olda kursis antud valdkonna erinevate harudega. Üheks selliseks haruks on kasutajakogemuse disain. Kasutajakogemuse disain on oluline osa veebirakenduse arendamise ning edendamise protsessist, kuid selline valikkursus Eesti üldhariduskoolides levinud ei ole. Seda võib põhjendada kesise või puuduva eestikeelsete õppematerjalide valikuga antud teemal. Käesoleva bakalaureusetöö raames koostati gümnaasiumile suunatud kasutajakogemuse disaini valikkursus. Loodi õpik, mille teemad jaotati seitsmele kursuse toimumise nädalale. Õpetajale suunatud infomaterjal sisaldab tunniteemasid, tunnitegevusi, soovitatavaid näiteid ning kodutöid.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Marina Lepp
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF