Kvantjärgne krüptosüsteem mõõduka tihedusega paarsuskontrolli(MDPC) koodide baasil

Nimi
Markus Punnar
Kokkuvõte
Kuna kogu maailmas arendatakse aktiivselt kvantarvutite tehnoloogiat, on vaja uusi meetodeid tundlike andmete krüpteerimiseks. Shori algoritmi tõttu muutuvad kõik algtegurite leidmisel põhinevad krüptograafilised skeemid ebaturvaliseks, hõlmates erinevaid tänapäeval kasutatavaid asümmeetrilisi krüptosüsteeme. McEliece’i krüptosüsteem põhineb struktureeritud lineaarsete koodide eristamatusel juhuslikest lineaarsetest koodidest. Kuna usutakse, et McEliece skeem on teadaolevate kvantarvutirünnakute suhtes immuunne, on see üks peamisi kandidaate andmete konfidentsiaalsuse tagamiseks kvantjärgses keskkonnas. McEliece’i skeemi peamiseks puudujäägiks on suur võtme suurus, mis muudab skeemi kasutamise ebaefektiivseks. McEliece krüptosüsteemi algsest konstruktsioonist on välja töötatud mitmeid variatsioone, kuid enamik neist on osutunud ebaturvaliseks. Üks parimatest kandidaatidest on McEliece’i variatsioon, mis põhineb mõõduka tihedusega paarsuskontrollkoodidel ja selle kvartsüklilisel variandil, mida pole edukalt rünnatud ning mis vähendab märgatavalt võtme suurust. Selles töös antakse ülevaade nii McEliece krüptosüsteemi algsest konstruktsioonist kui ka selle kaasaegsest variandist ning esitatakse ja analüüsitakse krüpteeritud sõnumite dekrüpteerimisel kasutatavaid iteratiivseid dekodeerimise algoritme.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Vitaly Skachek, Irina Bocharova
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF