Päevapakkumiste soovitussüsteem juturoboti kujul

Nimi
Verner Läll
Kokkuvõte
Mitmed veebileheküljed võimaldavad inimestel iga päev leida sadu lõunasöögi päevapakkumisi. Nende läbitöötamine ja võrdlemine käsitsi on aeganõudev ja tülikas. Käesolevas töös arendati välja juturobot, mis kasutajale talle sobivaid päevapakkumisi soovitab. Soovitusi teeb kasutajale tema eelnevate valikutega kohanev soovitussüsteem. Päevapakkumised saadetakse kasutajatele Slacki töökeskkonda igal tööpäeval automaatselt. Slack on töö autori töökohas peamine suhtlusvahend ning seetõttu on juturobot integreeritud just selle suhtlusvahendiga. Juturobot saab päevapakkumiste andmed päevapakkumised.ee API-st, mis avaldati autorile juturoboti loomise eesmärgil.

Võtmesõnad: Slack, juturobot, soovitussüsteem, automatiseerimine

CERCS: P176 - Tehisintellekt
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Laura Ruusmann, Mark Fišel
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF Lisad