arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Päevapakkumiste soovitussüsteem juturoboti kujul
Nimi Verner Läll
Kokkuvõte Mitmed veebileheküljed võimaldavad inimestel iga päev leida sadu lõunasöögi päevapakkumisi. Nende läbitöötamine ja võrdlemine käsitsi on aeganõudev ja tülikas. Käesolevas töös arendati välja juturobot, mis kasutajale talle sobivaid päevapakkumisi soovitab. Soovitusi teeb kasutajale tema eelnevate valikutega kohanev soovitussüsteem. Päevapakkumised saadetakse kasutajatele Slacki töökeskkonda igal tööpäeval automaatselt. Slack on töö autori töökohas peamine suhtlusvahend ning seetõttu on juturobot integreeritud just selle suhtlusvahendiga. Juturobot saab päevapakkumiste andmed päevapakkumised.ee API-st, mis avaldati autorile juturoboti loomise eesmärgil.

Võtmesõnad: Slack, juturobot, soovitussüsteem, automatiseerimine

CERCS: P176 - Tehisintellekt
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Laura Ruusmann, Mark Fišel
Kaitsmise aasta 2020
PDF lisad