Delta õppehoone visualisatsioon – hoone ja keskkonna realistlikkus

Nimi
Aleksandra Leesment
Kokkuvõte
Käesoleva töö jooksul parandati ja täiendati olemasolev Delta õppehoone visualisatsioon, et see vastaks reaalsusele ning oleks kasutajasõbralikum. Muudatusi tehti virtuaalse õp-pehoone sise- ja väliskeskkonnas. Hoone sisustuses asendati vanad mudelid uutega või muudeti neid vastavalt hoone planeeringule. Virtuaalset välisala parandati ning lisati uued objektid, et teha väliskeskkonda detailsemaks. Töö lõpus võrreldi saadud tulemust esialgse visualisatsiooniga AB-testimise abil ja analüüsiti tulemusi.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Raimond-Hendrik Tunnel
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF Lisad