Optiline noodituvastus

Nimi
Kristiina Keps
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö eesmärk on luua mobiilirakendus noodipildilt meloodia tuvastamiseks ning esitamiseks, lihtsustades seeläbi noodikirjast info lugemist. Töös kirjeldatakse optilise noodituvastuse olemust ja selle etappe ning uuritakse olemasolevaid rakendusi. Lisaks antakse ülevaade mobiilirakenduse loomise protsessist ning analüüsitakse valminud rakendust.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Sven Aller
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF