arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Optiline noodituvastus
Nimi Kristiina Keps
Kokkuvõte Bakalaureusetöö eesmärk on luua mobiilirakendus noodipildilt meloodia tuvastamiseks ning esitamiseks, lihtsustades seeläbi noodikirjast info lugemist. Töös kirjeldatakse optilise noodituvastuse olemust ja selle etappe ning uuritakse olemasolevaid rakendusi. Lisaks antakse ülevaade mobiilirakenduse loomise protsessist ning analüüsitakse valminud rakendust.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Sven Aller
Kaitsmise aasta 2020
PDF