Innovatsioon laboris: uue innovatiivset lahendust nõudva katseparadigma väljatöötamine virtuaalreaalsuses

Nimi
Karl Jaagup Kask
Kokkuvõte
Antud bakalaureusetöö keskendub uue virtuaalreaaluses läbi viidava
katse loomisele. Peamiseks ülesandeks oli luua katse, mille abil uurida innovatiivse mõtlemise tekkimist inimestes. Kasutades Unreal mängumootorit, loodi neli virtuaalreaalsuse ruumi, millest esimene sisaldab põhiülesannet ja teised abiülesandeid. Põhiülesandeks on vangiruumist väljumine ning abiülesanneteks enda vaatlemine läbi peegli ja mütside pähe proovimine. Esimese ülesande ebaõnnestumise korral suunatakse katseisik teistesse ruumidesse, kus proovitakse aidata kaasa ahhaa-efekti tekkimisele katseisikus. Bakalaureusetöö annab ülevaate rakenduse toimimisest ning taustainformatsiooni virtuaalreaalsuse ja ahhaa-efekti kohta. Lisaks arutatakse erinevaid edasiarendusvõimalusi.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Jaan Aru, PhD ja Madis Vasser, MSc
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF