Java baitkoodi sünkroniseerimise analüüs raamistikus Põder

Nimi
Halliki Mullari
Kokkuvõte
Üha keerukamad rakendused nõuavad arvutitelt üha enam jõudlust. Üks viis jõudlust lisada on arvuti protsessoritele lisada tuumasid. Selleks, et programmid tuumade lisamisest kasu saaksid peab kasutama lõimtöötlust, samas lisab lõimtöötlus programmidele keerukust. Üheks probleemiks, mis lõimtöötlusega kaasneb, on andmejooks. Andmejookse on võimalik avastada staatilise analüüsi vahenditega.
Käesoleva töö eesmärgiks on lisada raamistikku Põder Java baitkoodi sünkroniseerimise analüüsi moodul, mis suudaks programmides välistada andmejooksusid. Analüüsi tulemuseks on raport, milles kas välistatakse andmejooksude esinemine või tuuakse välja muutujad, mille puhul kahtlustatakse andmejooksu ning info, kus ja mis monitorid selle muutuja kirjutamise ja lugemise hetkedel kasutuses olid. Selle infoga on võimalik parandada sünkroniseerimise vigu, et andmejooksusid ei esineks.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Kalmer Apinis
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF