Dwarf Block mängu arendus - dünaamiline keskkond

Nimi
Märt Mäemees
Kokkuvõte
Käesolev bakalaureusetöö kirjeldab mängule Dwarf Block dünaamilise vokselmaastiku süsteemi loomiseks kasutatud meetodeid. Töös kirjeldatakse kolmemõõtmelise maastiku loomist, kasutades marssivate kuubikute algoritmi ning implementeeritakse see Unreal Engine 4 mootoris. Samuti kontrollitakse, et võrestiku ehitamise jõudlus sobiks reaalajas mängus kasutamiseks. Maastiku andmete protseduuriliseks genereerimiseks võrreldakse kolme generaatori implementatsiooni ning valitakse neist sobivaim, põhinedes uuringust kogutud andmetele.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Jaanus Jaggo
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF Lisad