arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Dwarf Block Mängu Arendus - Tegelaste Simulatsioon
Nimi Aleksei Beljajev
Kokkuvõte Käesolev töö kirjeldab mängija poolt kontrollimata karakterite loomise protsessi arvutimängule Dwarf Block. Töös antakse ülevaade erinevatest lähenemistest, kuidas mängudele tehisintellekti luua. Selleks, et tuvastada, millised featuurid on hea tehisintellekti jaoks sobivad, viidi läbi kasutajate uuring ning analüüsiti tulemusi.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Jaanus Jaggo
Kaitsmise aasta 2020
PDF lisad