Projektijuhtimise portfelli parandamine Veebipoed OÜ näitel – juhtumiuuring

Nimi
Konstantin Merkulov
Kokkuvõte
Projektijuhtimise portfelli haldamine aitab saavutada tasakaalu, mis võimaldab ettevõttel saada hakkama kõikide planeeritud projektidega. Käesolevas magistritöös käsitletud ettevõttel on iga aastaga üha rohkem projekte, mistõttu ettevõte vajab uusi innovatiivseid lahendusi projektide paremaks haldamiseks. Ettevõtte tegevjuht on valmis kasutusele võtma paremaid lahendusi, mis võimaldaksid ettevõttel kasvatada sissetulekut ja jääda rasketel aegadel konkurentsi. Praegu kogeb ettevõte suurt töökoormust, mis väljendub selles, et projekte ei jõuta tähtaegadeks valmis ja projektide kulud kasvavad ettenähtust suuremaks. Nimetatud probleemidega hakkamasaamiseks oleks ettevõttes vaja sisse viia uued lähenemisviisid igapäevasele tööle. Ettevõtte juurprobleemide kindlakstegemiseks ja lahendamiseks intervjueeris autor ettevõtte juhtkonda ning mitmeid selle praeguseid ja endiseid töötajaid. Tuginedes intervjuude tulemustele, pannakse käesolevas magistritöös ette võimalikud viisid projektihalduse ja töökultuuri parandamiseks ettevõttes, mis hõlmavad ettevõtte ümberstruktureerimist ja ettevõtte eesmärkide ilmutatud kujul modelleerimist. Autor usub, et magistritöö raames uuritud ettevõte saab kasu töös esitatud soovitustest.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Kuldar Taveter
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF