Reaalaja infosüsteemi tootestamine. Ridango AS juhtumiuuring

Nimi
Merilen Sõrmus
Kokkuvõte
Reaalaja infosüsteemi tootestamine. Ridango AS juhtumiuuring Lühikokkuvõte:
Nõudlus ühistranspordi järele on pidevalt kasvanud nii arenenud riikides kui arengumaades [1]. Rahvastiku üldine juurdekasv ja linnastumine kogu maailmas on viinud suurte linnade arvu kiire kasvuni, mis on omakorda kaasa toonud suurenenud nõudluse ühistransporti järele [1]. Mida suurem on linn, seda suurem on selle linna ühistranspordi ning ka transpordisüsteemi keerukus ja ühistranspordi teenuse katkestuste tõenäosus, eriti kui seda keerukust ei suudeta tõhusalt hallata [1].
Nõudlus efektiivse transpordisüsteemi järele ning vajadus selle tõhusaks korraldamiseks ja haldamiseks on suurendanud vajadust ka ühistranspordi reaalaja infosüsteemide järele [2], [3]. Ridango AS ambitsioon on vastata kasvanud turunõudlusele ning arendada kasutuses olev reaalaja infosüsteem iseseisvaks tooteks.
Magistritöö eesmärk on leida vastus küsimusele, millised on nõuded iseseisvale reaalaja infosüsteemile. Selleks viiakse läbi Ridango AS-i reaalaja infosüsteemil põhinev juhtumiuuring. Magistritöös kirjeldatakse Ridango AS-i olemasolev reaalaja infosüsteem, analüüsitakse läbi teoreetiline kirjandus ning viiakse läbi intervjuud. Võttes arvesse analüüsi tulemusel kogutud tähelepanekuid, luuakse minimaalse töötava toote prototüüp ehk minimaalselt töötav toode eraldiseisvast reaalaja infosüsteemist Minimaalset töötavat prototüüpi sobivust katsetatakse juhtumiuuringus.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Fredrik Payman Milani, PhD
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF