arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Qumanize rakenduse analüüs ja sellele veebiliidese loomine
Nimi Katrin Ruisu
Kokkuvõte Käesolevas magistritöös kirjeldatakse rakendust nimega Qumanize, mis loodi PERMIDES projekti raames mitte-inimese monoklonaalsete antikehade humaniseerimisprotsessi läbiviimiseks. Monoklonaalseid antikehi kasutatakse mitmesuguste vähkkasvajate ja autoimmuunhaiguste ravis. Nende eeliseks teiste ravimite ees on väga kõrge spetsiifilisus ja vähem kõrvaltoimeid. Kuna antikehade avastamine toimub katseloomade immuunsüsteemis, võib nende aminohapete koostis kutsuda inimkehas esile immuunvastuse, millel on rasked tagajärjed. Qumanize on vahend erinevates loomaliikides avastatud antikehade aminohappelise järjestuste humaniseerimiseks. Qumanize loodi käsurearakendusena, kasutamise lihtsustamiseks loodi magistritöö praktilise osana programmile veebipõhine kasutajaliides.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d) Ahto Salumets, Priit Adler
Kaitsmise aasta 2020
PDF