arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Kvantlülituse sulandumine kvantmüra olemasolul NISQ-seadmetes
Nimi Mykhailo Nitsenko
Kokkuvõte Kvantarvutamine on kiiresti arenev valdkond. Sellele vaatamata on praegu saadaval olevad ja tõenäoliselt lähitulevikus saadaval olevad seadmed mürarikkad. See müra on peamine barjäär, mis ei võimalda inimkonnal tõhusalt kvantarvutusi teha ja saavutada stabiilne üldotstarbeline kvantülemus. Selles lõputöös uuritakse kvantfusiooni tehnikat, mis võib potentsiaalselt piisavalt vähendada statistilist müra kvantmetroloogia Heisenbergi piirini jõudmiseks. Ettepanek viidi ellu ja katsed viidi läbi, kasutades IBM Q avalikult kättesaadavaid kvantarvuteid. Katsed viidi läbi variatsiooniliste kvantiskeemide abil süsteemides 2 kuni 5 jbbit ja katsete täpsed koopiad tehti simulaatoril. Tulemusi võrreldi ja uuriti Fourieri analüüsi abil.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Dirk Oliver Theis, Dominique Unruh
Kaitsmise aasta 2020
PDF