Lume tuvastamine Eestis tehisavaradari piltidelt masinõppe meetoditega

Nimi
Kerstin Äkke
Kokkuvõte
Optiliste stelliitide kasutamine lumikatte jälgimiseks võib olla piiratud sagedase pilvkattega aladel. Tehisavaradar (i.k. Synthetic aperture radar) sobib teoorias tuvastamiseks sõltumata pilvkattest või päikesevalguse puudumisest. Eestis teeb kaugseirega lume tuvastamist keerulisemaks taimkate ja kiirelt muutuvad lumeolud. Praeguse seisuga on suurem osa uuringutest, mis kasutavad tehisavaradarit, tehtud mägistes piirkondades.
Käesoleva töö eesmärk oli testida meetodit, mis ühendas kõige tavalisemad tehisavaradarist tuletatud tunnused masinõppemudeliga, Eesti oludes. See meetod on näidanud head ülekantavust mägistes regioonides, kuid sellega lume modelleerimise tulemused Eesti kontekstis olid mitterahuldavad. Tunnuste analüüs näitas et lumikatte ja lume vabad klass ei olnud tehisavaradarist tuletatud tunnuste põhjal hästi eraldatavad. Sellega näidati, et probleem on pigem tunnuste eraldamise kui masinõppe osas. Võimalik, tehisavaradari
piltide töötlemist saab optimiseerida Eesti ja teiste lameda topograafia ing tihke taimestikuga alade jaoks. Käesoleva uurimistöö tulemusena ei saadud usaldusväärset mudelit, kuid töö sobib aluseks edasistele uuringutele.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Viacheslav Komisarenko, Anti Gruno
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF