Kasutajalugude jagamine kasutades ülevaadatud masinaõpet

Nimi
Muhammad Bilal Shahid
Kokkuvõte
Kasutaja lood on tuntud vahend nõuete esindamiseks. Nad määratlevad süsteemi väikesed fragmentid ja aitavad arendaja igapäevatöös. Kui me räägime kasutaja lugusid, siis jagada need ülesanneteks on levinud. On palju lähenemisi, mida saab kasutada, et jagada kasutaja lugu ülesannetesse, kuid need kõik lähenemised põhinevad käsitsi töötamise. Praegusel ajastul, kus kõik muutub digitaalseks. Kasutaja lugusid peaks liikuma ka järgmisesse etappi. Selles raamatus rakendame uue idee jagada kasutaja lugu ülesanneteks aatomiliselt kasutades masinaõpet. Oleme kasutanud nelja masinaõppe algoritmi juhusliku metsa, SVM, KNN ja otsustuspuu (ctree) kolme avatud lähteprojekti Jira. Selle väitekirja jaoks kasutatud andmekogu oli tasakaalustamata, nii et me kasutasime tasakaalustatud andmekogumi tegemiseks roost (harvaliselt üle proovide näidete) ja smote (sünteetiline vähemus üleproovimise tehnika). Me oleme rakendanud masinaõppe algoritme eraldi iga projekti ja ka kõik projektid ühendatud ühe andmekogu ja seejärel tehtud võrdlusi tulemusi.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Ezequiel Scott
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF Lisad