Elektroentsefalograafial põhinevate aju-arvuti liideste rakenduste süstemaatiline kirjanduse ülevaade

Nimi
Kaido Värbu
Kokkuvõte
Elektroentsefalograafial (EEG) põhinev aju-arvuti liides (AAL) on süsteem, mille abil on võimalik ühendada aju arvutiga ning võtta arvutil EEG vahendusel vastu aju käsklusi. EEG-põhised AAL-rakendused on algselt välja töötatud meditsiinilistel eesmärkidel võimaldamaks näiteks patsientidel sisselukustussündroomi korral suhelda või insuldihaigete rehabilitatsiooniks. Tänapäeval omandavad EEG-põhised AAL-rakendused üha suurema rolli ka mittemeditsiinilises valdkonnas, kus rakendusi arendatakse ka selleks, et terved inimesed saaksid olla tõhusamad, teha koostööd, ennast arendada ning paljudeks teisteks võimalusteks. Mittemeditsiinilises valdkonnas on arendatud näiteks rakendused nutikodu seadmete juhtmiseks, inimese keskendumise tuvastamiseks, osalemiseks interaktiivsel audiovisuaalsel üritusel ning mängimiseks. Käesoleva töö eesmärk on anda süsteemne ülevaade EEG-põhiseid AAL-rakendusi puudutavast teaduskirjandusest ajavahemikus 2009 kuni 2019. Töös on analüüsitud antud uurimisvaldkonna suundumusi, varasema teadustöö jaotust meditsiinilise ning mittemeditsiinilise valdkonna vahel ning jaotust täpsematesse kategooriatesse mõlemas eelpool toodud valdkonnas. Antud on ülevaade seadmetest, mida kasutatakse EEG andmete kogumiseks ning signaalitöötlusmeetoditest. Süstemaatilise kirjanduse ülevaate koostamisel on lähtutud PRISMA mudelist. Protsessi käigus valiti otsingu teostamiseks kolm tuntud andmebaasi PubMed, Scopus ja Web of Science. Pärast esialgseid otsingutulemusi eemaldati tulemuste hulgast korduvad publikatsioonid, viidi läbi skriining ning hinnati täiendavalt publikatsioonide sobivust. Pärast hindamist kaasati lõplikku analüüsi 202 publikatsiooni. Publikatsioonide koguarv antud uurimisvaldkonnas on aasta kohta aastate jooksul kasvanud. Võrreldes meditsiinivaldkonnaga kasvab mittemeditsiinivaldkonnas läbiviidavate uuringute hulk kiiremini. Suurem osa uuringutest on läbi viidud Aasias, kus läbi aastate kõige rohkem publikatsioone on avaldatud Hiinas. Samuti on antud käesolevas töös ülevaade EEG-põhiste AAL-rakenduste jaotusest erinevate valdkondade ja täpsemate kategooriate vahel ning varasemas teadustöös kasutatud tehnikatest ja seadmetest. Töö viimases osas on antud ühtlasi ülevaade uurimisvaldkonna praegustest väljakutsetest ning tulevikuvõimalustest.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Yar Muhammad, Naveed Muhammad
Kaitsmise aasta
2020
 
PDF