Ressursside kättesaadavuse kaevandamine andmejuhitava äriprotsesside simuleerimise jaoks

Nimi
Ibrahim Mahdy Yousef
Kokkuvõte
Äriprotsesside simuleerimine on tehnikate kogum, mida kasutatakse protsessimudeli analüüsimiseks seoses identifitseeritud toimivusnäitajatega. See aitab analüütikutel simulaatori abil saadud statistiliste andmete põhjal otsustada, kas protsessimudelit tasub tegelikule tootmisele rakendada. Väljundi täpsust ja vastavalt simulatsiooniprotsessi pakutavat väärtust mõjutab sisendina kasutatud äriprotsessimudeli ja simulatsiooniparameetrite õigsus. Sellest tulenevalt kasutatakse tegeliku olukorraga sarnanemise tagamiseks andmejuhitavaid simulatsioonitehnikaid, mille abil luuakse organisatsiooni infosüsteemi registreeritud protsessi täideviimise andmete põhjal protsessimudel. Siiski kalduvad simulatsioonimudelid olemasolevate simulatsioonitööriistade teatavate piirangute tõttu olema ülelihtsustatud. Üks levinud piirangutest, millega tuleb tegeleda, on seotud ressursside kättesaadavuse ja käitumisega. Näiteks eeldatakse, et ressursid on alati kättesaadavad, samal ajal kui tegelikkuses on neil töögraafikud, neil võivad olla osalise tööajaga töölepingud või nad võivad olla teatavatel tingimustel kättesaamatud. Sellega seoses on olemasolevate äriprotsesside simulaatorite puhul võimalik ressursside kättesaadavuse määramiseks kasutada ajakavasid. Ühest küljest suurendab ressursside ajakava simulaatorile esitamine tulemuste täpsust. Teisest küljest ei peegelda ametlik töötajate ajakava suure tõenäosusega tegelikku ressursside ajakava. Sellega seoses esitatakse käesolevas töös andmejuhitav meetod, mis kasutab ressursside kättesaadavuse tegeliku olukorra kajastamiseks vaatlusaluse protsessi täideviimise logi. Esitatud kalendri avastamise algoritm on integreeritud andmejuhitava äriprotsesside simuleerimise tööriistaga Simod. Ootuspäraselt näitavad tulemused avastatud äriprotsesside simulatsioonimudeli täpsuse kasvu. Hindamisel kasutati nelja reaalset logi ja lisaks sünteetilist andmehulka.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Marlon Dumas, Bedilia Estrada-Torres
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF