Metsatulekahjude ennustamise pehmed arvutamistehnikad

Nimi
Muhammad Uzair
Kokkuvõte
Metsad pakuvad värsket õhku ja need on elatusallikaks paljudele inimestele kogu maailmas. Metsatulekahjud mõjutavad inimelusid mitmel viisil, näiteks majanduslikus, keskkonna- ja terviseküsimustes ning need metsatulekahjud on tavaliselt põhjustatud inimlikust hooletusest ja muudest keskkonnateguritest. Metsatulekahju probleem jaguneb sisekategooriateks, st tuleoht, metsatulekahjude avastamine ja põlenud ala prognoosimine. Selle probleemi lahendamiseks mõeldud süsteemi väljatöötamine võib aidata kasutada ressursse tõhusal viisil ning päästa ka inimelusid ja elusloodust. Selles lõputöös käsitletakse mõningaid pehmeid arvutustehnikaid, et ennustada põlenud ala metsatulekahjude põhjal. Käsitletavad pehmete arvutitehnikad on ANFIS, ANN, SVM. Eelkõige esitleti ANFISe uut varianti. Kasutati kahte avalikult kättesaadavat andmekogumit: ühte Portugalist ja Kanadast. Meetodeid rakendati eraldi nii andmekogumites kui ka kogutud tulemustes.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Dr. Stefania Tomasiello
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF