Murelahendajate koostamine Tartu Ülikooli kursuse „Programmeerimine“ jaoks

Nimi
Joosep Kaimre
Kokkuvõte
Kursus „Programmeerimine“ on üks suurima osalejate arvuga aine Tartu Ülikoolis. Seda ainet võtvate üliõpilaste programmeerimisalane taust on väga erinev, mistõttu võiks neid lisaks õppejõududele abistada lisamaterjalid. Selle bakalaureusetöö eesmärk on luua ainekursusele murelahendajaid, mis abistaks üliõpilasi kodutööde lahendamisel. Murelahendajad on vihjete komplektid, mis küsimuse vormis üritavad selgitada välja probleeme ning pakkuda neile lahendusi. Kaheksa nädala kodutööde jaoks koostati 20 murelahendajat. Lisaks küsiti kursusel osalejatelt murelahendajatest saadud abi ja õppeprotsessi mõju kohta ja analüüsiti seost murelahendajate kasutuse ja aine lõpptulemuse vahel. Selgus, et murelahendajad üldiselt aitasid üliõpilasi aine omandamisel, kõige rohkem kasutasid ja said abi just kursusel madalama lõpptulemusega üliõpilased.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Marina Lepp
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF