arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Tartu rattaringluse ligipääsukaartide autentimise analüüs
Nimi Peeter Vahe
Kokkuvõte Selle bakalaureusetöö eesmärk on uurida Tartu rattaringluses rataste lahti tegemiseks kasutatavaid kaarte ning kuidas teha nendest funktsioneerivad duplikaate. Uuritavad kaardid on järgmised: eraldiseisev ehk mitte pangakaardiga ühendatud ISIC kaart, Tallinna Ühiskaart ning Tartu bussikaart. Kõik eelmainitud kaardid on MIFARE kaardid, mis kasutavad RFID tehnoloogiat. Töö käigus selgitatakse välja kas ja kuidas saab kloonida eelmainitud kaarte Chinese Magic Cards’ide peale kasutades RFID tööriista Proxmark 3, et nendega saaks Tartu Rattaringluse rattaid avada. Uuritakse ja selgitatakse kaartidel olevaid andmeid ning nende ainulaadseid omadusi. Lõpuks näitab bakalaureusetöö, kuidas toimub kloonimisprotsess ja kaartide autentimine. Lisaks pakutakse soovitusi, kuidas Tartu rattaringluse autentimisprotsessi parandada.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Danielle Melissa Morgan
Kaitsmise aasta 2021
PDF