Joongraafikute kirjeldamine kasutades masinõpet

Nimi
Sander Nemvalts
Kokkuvõte
Selles bakalaureusetöös kogutakse andmestik, mis sisaldab joongraafikuid ja nende
ingliskeelseid kirjeldusi. Kasutades seda andmestikku luuakse kaks erinevat masinõppesüsteemi, mis genereerivad joongraafikutele ingliskeelseid kirjeldusi.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Eduard Barbu
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF