Virtuaalreaalsuse seadmete uuring

Nimi
Peeter Paal
Kokkuvõte
Selles töös uuriti ja võrreldi nelja kaasaegset virtuaalreaalsuse seadet, mis olid Oculus Rift CV1, Oculus Quest, HTC Vive Pro ja Varjo VR-1. Võrdlus koostati selleks, et uurida seadmete omadusi ning leida, mida peaks seadme soetamisel vaatama. Andmete kogumiseks korraldati katsed, kus 59 osalejat said virtuaalreaalsuse seadmega mängida kahte mängu ning vaadata ühte filmi. Nii saadi tagasisidet erinevate elamuste kohta, mida saab virtuaalreaalsuse seadmetega kogeda, ning sedasi leiti seadmete häid ja halbu omadusi. Kasutajakogemus erines enim kõrvaklappide sättimise, ühildustarkvara kasutamise ning jälgimisseadmete paigutuse puhul.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Raimond-Hendrik Tunnel
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF Lisad